Justifikazioa aurkezteko azken eguna: 2013ko urtarrilaren 15a.

Justifikazioak derrigorrez izan beharko ditu: jarduera bakoitzaren azalpen zehatza, balantze ekonomikoa -pertsona eskudunak sinatua- gastuen fakturak eta jardueraren berri emateko erabilitako euskarrien kopia bana.

2012ko dirulaguntza-deialdiaren testua