ELKARTEAREN HELBURUAK:
1. Neurodibertsitate funtzional edo/eta hipertentsibitate neurologikoetatik eratorritako zailtasunak dituzten neskak, mutilak eta gazteak integratzea, gaitasun emozionala, norberaren autonomia, harremanak, sozializazioa eta komunikazioa sustatzen duten jarduerak burutuz.
2. Era horretako zailtasunak dituzten neska, mutil eta gazteei, gizartean integratzeko beharrezkoa duten laguntza lortzea.
3. Familiei eta espezialistei (irakasle, teknikari eta orientabideei) laguntza ematea,  estrategia egokiak eta koordinazio nahikoa bilatuz, pertsona horietan arrakasta lortzeko.

__________________________________________________________

Kontaktua: Oscar Arriazu Ruiz

Email-a: asociacionanaif@gmail.com

Web-orria: www.anaif.org