ZERGA-ORDENANTZAK

2019ko ekitaldirako tarifa fiskal eta prezio publikoak (gaztelaniaz)

BESTE ORDENANTZA BATZUK

Ordenantza Boletina
UDAL ORDENANTZA, BERRIOZARREN AUTOKARABANAK ETA ETXEBIZITZA-IBILGAILUAK APARKATZEA ETA GAUA PASATZEA ARAUTZEN DUENA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala-2013ko urtarrilaren 24ko 16. zk.
EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN BERRIOZARKO UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2012ko abuztuaren 20ko 163. zk.
ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2013ko martxoaren 22ko 57. zk.
ORDENANTZA, BERRIOZARKO UDAL MUGAPEKO EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA BELADOREAK PARATZEA ARAUTZEN DUENA. Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2015eko apirilaren 8ko 66. zk.
DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA. Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2011ko martxoaren 11ko 49. zk.
ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2010eko azaroaren 1eko 133. zk.
BERRIOZARKO UDALERRIKO AISIALDIKO BILTOKI IRAUNKOR ZEIN ALDI BATERAKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2008ko abenduaren 22ko 155. zk.
UDAL ORDENANTZA, DIRU ZEHAPENEN ORDEZ KOMUNITATEAREN ALDEKO ZERBITZUAK EGITEKO AURKERA ARAUTZEN DUENA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2008ko irailaren 8ko 110. zk.
ZORTZIKO KARRIKAKO FATXADEN KONPONKETA ARAUTZEN DUEN HIRIGINTZAKO ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2003ko martxoaren 31ko 39. zk.
ETXEBIZITZAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA. Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2016ko martxoaren 18ko 54. zenbakia.
EREMU PUBLIKOAREN ORDENANTZA
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2004ko azaroaren 22ko 140. zk. (Behin betiko onarpena)
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2006ko uztailaren 12ko 83. zk. (Aldaketa)
MERKATARITZA EZ-EGONKORRA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2001eko martxoaren 30eko 40. zenbakia.
KAMIOIENDAKO APARKALEKUAREN ERABILERA ETA TASAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2013ko uztailaren 26ko 142. zenbakia.
ELKARTZE ZIBILEN UDAL ERREGISTROA ANTOLATU ETA FUNTZIONATZEKO ARAUAK.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1996ko ekainaren 24ko 76. zenbakia.
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU ETA GARATZEKO UDAL ORDENANTZAK.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1996ko ekainaren 19ko 74. zk.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2009ko urtarrilaren 26ko zk. (aldaketa)
KUTSADURA AKUSTIKOAREN AURKAKO BABESA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2003ko uztailaren 7ko 89. zenbakia
LANKIDETZA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZEN DEIALDIAK ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1998ko abenduaren 25eko 154. zenbakia.
BERRIOZARKO JAIETAN PEÑENDAKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2000ko abuztuaren 30eko 105. zenbakia
KARTELAK ETA ERROTULUAK EUSKARAZ EDO ELEBIZ JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1999ko urriaren 25eko 133 zenbakia.
TRAFIKOAREN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 2013ko urriaren 29ko 209. zenbakia.
ANTENA PARABOLIKOAK JARTZEKO ARAUAK EZARTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1998ko martxoaren 30eko 38. zenbakia.
ETXEKO ANIMALIEI BURUZKO UDAL ORDENANTZA.
Nafarroako Aldizkari Ofiziala: 1998ko abenduaren 21eko 132. zenbakia.

 

BERRIOZARKO KONTZEJUAK EGINDAKO ORDENANTZAK

Pasabidei buruzko ordenantza (345 Kb, gaztelaniaz)

ANTSOAIN ZENDEAK EGINDAKO ORDENANTZAK

 
ZK ORDENANTZA
1. ord. Osasunari Buruzko Udal Ordenantza (617 Kb, gaztelaniaz)
2. ord. Etxebizitzetako Osasun Ordenantza (445 Kb, gaztelaniaz)
3. ord. Ostalaritzako Establezimentuak eta Antzekoak (647Kb, gaztelaniaz)
4. ord. Haurtzaindegiak eta Haur-etxeak (217Kb, gaztelaniaz)
5. ord. Ikastetxeetako Osasun Ordenantza (267Kb, gaztelaniaz)
6. ord. Elikagaigintza Arloko Industria eta Merkatal Ordenantzak (1.260 Kb, gazt.)
7. ord. Komun eta Igerileku Publikoak (352 Kb, gaztelaniaz)
8. ord. Estetika eta Norberaren Garbitasunerako Jarduerak (303 Kb, gaztelaniaz)
9. ord. Bide-Garbiketa eta Hondakin Solidoak (254 Kb, gaztelaniaz)
11. ord. Piltzartegiak eta Txatartegiak. Ondu Gabeko Larruen Biltegiak (117 Kb, gazt.)
12. ord. Pertsonak, Salgaiak eta Abereak Garraiatzeko Ibilgailuen Osasun Ordenantza (321 Kb, gaztelaniaz)
14. ord. Hilaren Osasun Polizia (264 Kb, gaztelaniaz)
15. ord. Merkatal Arloko Lokalak eta Askotako Jarduerak (262 Kb, gaztelaniaz)