2021erako aurrekontu ekonomikoa

Biztanle kopurua 2020ko urtarrilaren 1ean = 10.651
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Zuzeneko zergak 2.199.215,81 32,12% 206,48
II. Kapitulua – Zeharkako zergak 360.500,00 5,26% 33,85
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak 663.200,00 9,69% 62,27
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 3.517.748,60 51,37% 330,27
V. kapitulua – Ondare-sarrerak 94.328,00 1,38% 8,86
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00% 0,00
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 12.600,00 0,18% 1,18
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas 0,00 0,00% 0,00
Diru-sarreren aurrekontua, guztira 6.847.592,41 100,00 642,91
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Langile-gastuak 3.836.987,92 56,04% 360,25
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak 2.059.238,19 30,07% 193,34
III. Kapitulua – Interesak 2.415,00 0,04% 0,23
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 839.643,00 12,26% 78,83
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak 69.049,89 1,01% 6,48
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 40.000,00 0,58% 3,76
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
Gastuen aurrekontua, guztira 6.847.334,00 100,00 642,88

2021.urteko aurrekontua

2021.urteko sarrerak

2021.urteko gastuak

2020.urteko aurrekontua

2020.urteko sarrerak

2020.urteko gastuak

2019.urteko aurrekontua

2019.urteko sarrerak

2019.urteko gastuak

2018.urteko aurrekontua

2018.urteko sarrerak

2018.urteko gastuak

2017.urteko aurrekontua

2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.

2016.urteko aurrekontua

2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak

2015.urteko aurrekontua

Sarrerak

Gastuak