2017. URTEKO AURREKONTUA

Populazioa:  9756 biztanle.
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Zuzeneko Zergak 2.085.383,00 35,30 213,75
II. Atala – Zeharkako zergak 104.000,00 1,76 10,66
III. Atala – Tasak eta prezio publikoak 714.274,00 12,09 73,21
IV. Atala – Transferentzia arruntak 2.898.668,00 49,06 297,12
V. Atala – Ondare-sarrerak 94.500,00 1,60 9,69
VI. Atala – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00 0,00
VII. Atala – Kapital transferentziak 11.500,00 0,19 1,18
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 5.908.325,00 100,00 605,61
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Giza Baliabideen gastuak 3.317.688,77 56,15 340,07
II. Atala – Ondasunak eta zerbitzuak erostea 1.648.073,27 27,89 168,93
III. Atala – Interesak 600,00 0,01 0,06
IV. Atala – Transferentzia arruntak 708.299,01 11,99 72,60
VI. Atala – Inbertsio errealak 193.610,00 3,28 19,85
VII. Atala – Finantza aktiboen aldaketa 40.000,00 0,68 4,10
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 5.908.271,05 100,00 605,60

2017. Urteko aurrekontua

2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.

2016. Urteko aurrekontua

2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak

2015. Urteko aurrekontua

Sarrerak

Gastuak