2020. URTEKO AURREKONTUA

Populazioa:  10.426 biztanle.
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Zuzeneko Zergak 2.068.652,76 31,27 198,41
II. Atala – Zeharkako zergak 387.994,30 5,87 37,21
III. Atala – Tasak eta prezio publikoak 729.320,00 11,02 69,95
IV. Atala – Transferentzia arruntak 3.317.655,18 50,15 328,21
V. Atala – Ondare-sarrerak 111.728,61 1,69 0,72
VI. Atala – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00 0,00
VII. Atala – Kapital transferentziak 0,00 0,00 0,00
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 6.615.350,85 100,00 634,50
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Giza Baliabideen gastuak 3.717.279,49 56,19 356,54
II. Atala – Ondasunak eta zerbitzuak erostea 2.015.476,36 30,47 193,31
III. Atala – Interesak 600,00 0,01 0,06
IV. Atala – Transferentzia arruntak 750.855,00 11,35 72,02
VI. Atala – Inbertsio errealak 86.140,00 1,30 8,25
VII. Atala – Finantza aktiboen aldaketa 45.000,00 0,68 4,32
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 6.615.350,85 100,00 634,50

2019. Urteko aurrekontua

2019.urteko sarrerak

2019.urteko gastuak

2018. Urteko aurrekontua

2018.urteko sarrerak

2018.urteko gastuak

2017. Urteko aurrekontua

2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.

2016. Urteko aurrekontua

2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak

2015. Urteko aurrekontua

Sarrerak

Gastuak