2019. URTEKO AURREKONTUA

Populazioa:  10.167 biztanle.
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Zuzeneko Zergak 1.997.950,01 32,34
II. Atala – Zeharkako zergak 191.331,00 3,10
III. Atala – Tasak eta prezio publikoak 730.500,02 11,82
IV. Atala – Transferentzia arruntak 3.154.506,02 51,05
V. Atala – Ondare-sarrerak 104.500,00 1,69
VI. Atala – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00
VII. Atala – Kapital transferentziak 0,00 0,00
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00
OSOTARA 6.178.787,07 100,00
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Giza Baliabideen gastuak 3.397.108,09 54,98
II. Atala – Ondasunak eta zerbitzuak erostea 1.859.092,94 30,09
III. Atala – Interesak 600,00 0,01
IV. Atala – Transferentzia arruntak 771.350,00 12,48
VI. Atala – Inbertsio errealak 110.140,01 1,78
VII. Atala – Finantza aktiboen aldaketa 40.000,00 0,65
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00
OSOTARA 6.178.291,04 100,00


2018. Urteko aurrekontua


2018.urteko sarrerak

2018.urteko gastuak


2017. Urteko aurrekontua


2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.


2016. Urteko aurrekontua


2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak


2015. Urteko aurrekontua


Sarrerak

Gastuak