Berriozarko Populazioaren Garapena (1992-2018):

URTEA Biztanleak URTEA Biztanleak
1992 5.278 2006 8.555
1993 5.365 2007 8.636
1994 5.472 2008 8.899
1995 5.507 2009 9.020
1996 5.500 2010 9.034
1998 5.412 2011 8.931
1999 5.445 2012 9.449
2000 5.557 2013 9.605
2001 6.002 2014 9.625
2002 6.735 2015 9.625
2003 7.577 2016 9.756
2004 7.865 2017 9.874
2005 8.244 2018 10.167*

* Estatistika Institutu Nazionalaren azken datu ofiziala.

1996ko kopuruak maiatzaren 1ekoak dira, gainerakoak urtarrilaren 1ekoak.


ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERAKO POPULAZIO-DATUAK (2019ko urtarrilekoak)

Adinak Gizonak Emakumeak Osotara
0-5 URTE: 331 302 633
6-10 URTE: 360 336 696
11-15 URTE: 390 375 765
16-20 URTE: 260 297 557
21-25 URTE: 251 221 472
26-30 URTE: 231 230 461
31-35 URTE: 325 374 699
36-40 URTE: 462 444 906
41-45 URTE: 558 580 1.138
46-50 URTE: 599 519 1.118
51-55 URTE: 428 307 735
56-60 URTE: 253 274 527
61-65 URTE: 228 220 448
66-70 URTE: 185 212 397
71-75 URTE: 165 225 390
76-80 URTE: 141 122 263
81-85 URTE: 57 64 121
86-90 URTE: 30 57 87
91-95 URTE: 10 23 33
96-100 URTE: 2 6 8
101-105 URTE:
0 2 2
TOTALES 5.266 5.190 10.456