Deialdi honen xedea da Musika Eskolako bonbardino irakasle-lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien zerrenda bat eratzea, Berriozarko Udalaren Musika Eskolan sortzen diren beharrei erantzun ahal izateko. Izangaiek euskara jakin beharko dute.

Deialdiaren informazio guztia, Egoitza elektronikoan