GaurkotasunaZerga Bilketako Araudiarekin bat etorriz, jakinarazten da aurtengo azaroaren 15ean ireki dela pasabideen bidez igorritako 2021eko kuotak borondatez ordaintzeko epea.

Epea: borondatezko ordainketaren azken eguna, aurtengo abenduaren 23a.

Ordainketa Caixabanken eta Rural Kutxaren edozein bulegotan egin ahal izango da, dagokion ordainagiria aurkeztu ondoren, eta webgunearen egoitza elektronikoaren bidez. Epe hori igarotakoan, Zerga-bilketako Erregelamendu Orokorrean ezarritako errekarguak aplikatuko dira, eta premiamendu-bidetik kobratzeko izapideak egingo dira.