Udaltzainekin mintzatzeko herritarrek honako bi telefono-ditzakete Erabil ZENBAKIAK: 948 300 708 eta 639 400 906 (azken hori egunean 24 orduz). Bestalde, Etxaburua kaleko bulego berrietan argibideak Eska daitezke eta izapideak bideratu (Etxaburua K. 1. A).

UDALTZAINGOAREN Zerbitzuan EGIN DEZAKEZUN GUZTIA

1.- ZIRKULAZIOA ETA Bide-segurtasuna

 • Ibilgailuen borondatezko Baja eta Ibilgailu abandonatuen Baja

Bide publikoan abandonatutako ibilgailuak kentzeko hainbat prozedura daude. Kentzea eskatzen duena jabea Bada, hitzordua zehaztu eta ibilgailua kentzen da. Kasu horretan ez da ezer ordaindu behar. Udala edo auzokoren bat bada ibilgailua kentzea Eskatu dueña, aurretik eta kontrola inbentarioa egiten da.

 • Kudeatzailea Organo: Udaltzaingoa
 • Modua: bertaratu Udaltzaingoaren Bulegoan.
 • Agiriak: orokorra Eskari.
 • Izapideak:
  • Jasota eskaera Behin, ibilgailuaren lehenengo ikuskapena egiten da, baita horri dagokion hasierako akta ere.
  • Hilabete bat pasa eta gero ibilgailuak bide publikoko leku Berean jarraitzen badu, eta bigarren ikuskapena iraunkortasun-akta egiten dira.
  • Probintziako Trafikoko Buruzagitzari ibilgailuaren jabetzari buruzko argibideak Eskatu txostena eta egin eta gero, dagokion administrazio espedientea-Atali ematen zaio eta horrek ibilgailua abandonatzeagatik hasitako espedientearen berri jakinarazten du.
  • Bukatuta administratiboak 4.Izapide, ibilgailua abandonatutzat jotzen da eta bide publikotik kentzea eta Udal gordetegira eramatea agintzen da.
 • Udaltzaingoaren jarduerekin lotutako Txostenak edo atestatuak eskatzea.

Eskatzea txostena Udaltzaingoaren. Modua: bertaratu Udaltzaingoaren Bulegoan. Pertsona fisiko edo juridikoek egin dezakete.

Baldintzak:

  • Txostenean pertsona interesduna izatea.
  • Ordenantza fiskalak araututako Tasa ordaintzea. Ordainketa honela egin daiteke: Bankua: transferentzia edo sarrera hontu honetan: 2100.5184.27.2100248980 (Caixa)
  • Eskatzailearen Ordainagirian, ezinbestean, honako Datuak agertuko dira: Izen-Abizenak, NA eta espedientearen zenbakia.

Agiriak:

  • Orokorra Eskari, los datos gertaeren eta lekua azalduko dituena. Horrekin batera tasaren ordainagiria aurkeztuko da.
  • Eskaerak ez dira bideratuko eskatzailea kasuan interesduna edo ez bada kasua epailearen esku badago.
  • Lekua Aurkezteko: Udaltzaingoaren Bulegoa. Tel: 948300708 / 639400906. Fax: 948 300205. Orokorra erregistro Udaleko
  • Zirkulazio-isunei egindako alegazioak.

2. SALAKETAK JARTZEA.

 • Arlokoak Zigor
 • Arlokoak Administrazio

3. Bestelako IZAPIDEAK

 •  Desgaituen zonetan aparkatu ahal izateko txartelaren eskaera.
  • Mugikortasun murriztua duten pertsona desgaituek aparkatzeko txartel berezia. Eskaera eta berritzea.
  • Txartela norberarena da eta erabili ahalko da, soilik, titularra gidaria denean edo ibilgailuan dagoenean.
  • Balioduna da helburu horrekin zehaztutako tokietan aparkatzeko.
  • Txartelak Berak baliotasuna azalduko du, titularraren adinaren araberakoa eta mugikortasunari buruzko irizpenaren araberakoa.
  • Txartela izanen da balioduna Lurralde nazional.osoan
  • Organo Kudeatzailea: Udaltzainburutza
  • Jasotzaileak: mugikortasun murriztua duten pertsona desgaituak.

Baldintzak:

  • Berriozarko Udal dermioan bizi eta erroldatuta egotea.
  • Garraio Kolektiboa erabiltzeko mugikortasun-zailtasuna duten pertsonak izatea. Hau da, Minusbaliotasun-Agiriko Mugikortasun-Baremoa positiboa izan behar da, edo 7 puntutik gorakoa (zailtasunak lokomozio-aparatuan eta Beheko gorputz-adarretan). Ez minusbaliotasun gutxienezko da-gra espliziturik Ezarri.
  • Izen-ematea. Arrunta Posta, bidalia Udaltzainburutzara. Berriozarko Udal bertaratuta bulegoetan Erregistroko.

Agiriak:

  • Minusbaliotasun-ziurtagiria (jatorrizkoa eta fotokopia), eskumendun teknikariaren irizpena daukana, Nafarroako Foru Komunitateko Oinarrizko egina Zentroak. Balorazioa Ziurtagiriak minusbaliotasunaren, aitorpena eta minusbaliotasun-graduaren neurketa azalduko ditu (graduación osotara eta mugikortasun-baremoa).
  • Txartel neurriko bi argazki gaurkotuak.
  • Berritzea Txartelaren.
  • Interesdunak berritzeko eskaera egin beharko du iraungitze datos baino hilabete bat lehenago.
  • Kasu guztietan, txartel berria jasotzeko, interesdunak txartel Zaharra eman beharko dio Udaltzaingoari.
 • Arma-txartelaren eskaera. (Eskaera eta Zigor-aurrelarien ziurtagiria eskaera).

  • Aire konprimatuzko Armak erabiltzeko baimena. Txartela Berriozarko udalerrian bizi direnei ematen zaie (mugatuta dermioak Udal).
  • Eskaera: Agiriak Udaltzaingoaren Bulegoan edo Udal Erregistroko Bulegoan aurkeztuko dira.

Agiriak:

Eskaera

  • NA, pasaporte Edo bizileku-fotokopia txartelaren.
  • Ziurtagiria Gaitasun psikofisikoen.
  • Zigor-ziurtagiria aurrekarien – Armaren jabetza ziurtatzen duen faktura. Fakturan armaren modeloa Marka,, Mota, kalibrea eta serie-zenbakia agertuko dira. Salbuespenez, aurkezterik faktura ez dagoela egiazten bada, goian zerrendatutako Datuak azaltzen dituen zinpeko aitorpena onartuko da.
  • Prozedura-izapidearengatik ordaindu beharreko Tasa ordaintzea.
  • Txikiak Adinez. 14 gorakoak urtetik. Balioduna 18 urte bete arte.
  • Guraso-agintea edo tutoretza duenaren baimena.
  • NA, pasaporte Edo bizileku-fotokopia txartelaren.
  • Guraso-agintea edo tutoretza duenaren zigor-aurrekarien ziurtagiria.
  • Armaren jabetza ziurtatzen duen faktura. Fakturan armaren modeloa Marka,, Mota, kalibrea eta serie-zenbakia agertuko dira. Salbuespenez, aurkezterik faktura ez dagoela egiazten bada, goian zerrendatutako Datuak azaltzen dituen zinpeko aitorpena onartuko da.
  • Prozedura-izapidearengatik ordaindu beharreko Tasa ordaintzea.

Berritzea:

  • NA, pasaporte Edo bizileku-fotokopia txartelaren.
  • Ziurtagiria Gaitasun psikofisikoen.
  • Zigor-ziurtagiria aurrekarien.
  • Fotokopia Aurreko txartelaren.
  • Prozedura-izapidearengatik ordaindu beharreko Tasa ordaintzea.

Un Txartela motako.

  • Baimen balioduna hau da laugarren kategoriako 4-1 erabiltzeko Armak: Tiro erdiautomatiko eta errepikapen-tirodun karabinak eta pistolak, errebolberrak bikoitzeko egite, aireak edo beste eragindakoak gas konprimituak, eskopetekin berdindu gabeak (Armen arautegia, 137/1993 ED, urtarrilaren 29koa, 3 . artikulua)
  • Txartela Berriozarko udalerrian bizi direnei emanen zaie (mugatuta dermioak Udal).

Txartela motako B

  • Baimen balioduna hau da laugarren kategoriako 4-2 erabiltzeko Armak: anima Leuna marraduna daukaten karabinak edo eta pistolak, tiro bakarrekoak eta egite bakarreko errebolberrak, aireak edo beste eragindakoak gas konprimituak, eskopetekin berdindu gabeak (Armen arautegia, 137/1993 ED, urtarrilaren 29koa , 3. artikulua).
  • Txartela Berriozarko udalerrian bizi direnei emanen zaie (mugatuta dermioak Udal).

Eskaera egiteko sonometriak.

Helbidea: Etxaburua kalea, 1-A . 31013 Berriozar (NAFARROA)

Telefonoa: 639 400 906

Faxa: 948 300 205

E-Posta: policia@berriozar.es