Berriozarko Udalak, 2013ko abenduaren 18ko osoko bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen 2014ko aurrekontu orokor eta bakarra.

2014. URTEKO AURREKONTUA
Populazioa:  9651 biztanle.
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Zuzeneko Zergak 2.072.412,00 36,42 214,74
II. Atala – Zeharkako zergak 49.000,00 0,86 5,08
III. Atala – Tasak eta prezio publikoak 733.006,00 12,88 75,95
IV. Atala – Transferentzia arruntak 2.773.407,00 48,74 287,37
V. Atala – Ondare-sarrerak 62.320,00 1,10 6,46
VI. Atala – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00 0,00
VII. Atala – Kapital transferentziak 0,00 0,00 0,00
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 5.690.145,00 100,00 589,60
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/biztanleko
I. Atala – Giza Baliabideen gastuak 3.253.289,00 57,17 337,10
II. Atala – Ondasunak eta zerbitzuak erostea 1.622.967,00 28,52 168,17
III. Atala – Interesak 1.200,00 0,02 0,12
IV. Atala – Transferentzia arruntak 804.689,00 14,14 83,38
VI. Atala – Inbertsio errealak 8.000,00 0,14 0,83
VII. Atala – Finantza aktiboen aldaketa 0,00 0,00 0,00
IX. Atala – Finantza pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
OSOTARA 5.690.145,00 100,00 589,60

2014ko sarrerak

2014ko gastuak