Ayuntamiento de Berriozar / Berriozarko Udala

Aurrekontua

2024rako aurrekontu ekonomikoa

Biztanle kopurua 2023ko urtarrilaren 1ean = 10.919
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Zuzeneko zergak 2.349.493,28 26,85% 215,17
II. Kapitulua – Zeharkako zergak 250.000,00 2,86% 22,90
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak 648.837,50 7,42% 59,42
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 5.316.513,57 60,76% 486,90
V. kapitulua – Ondare-sarrerak 45.385,00 0,52% 4,16
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00% 0,00
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 140.000,00 1,60% 12,82
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas 0,00 0,00% 0,00
Diru-sarreren aurrekontua, guztira 8.750.229,35 100,00 801,38
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Langile-gastuak 4.915.770,26 56,18% 450,20
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak 2.325.388,17 26,58% 212,97
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 1.034.370,92 11,82% 94,73
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak 379.700,00 4,34% 34,77
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 95.000,00 1,09% 8,70
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
Gastuen aurrekontua, guztira 8.750.229,35 100,00 801,38

2024.urteko aurrekontua

2024. urteko sarrerak

2024. urteko gastuak

2023.urteko aurrekontua

2023. urteko sarrerak

2023.urteko gastuak

2022.urteko aurrekontua

2022. urteko sarrerak

2022.urteko gastuak

2021.urteko aurrekontua

2021.urteko sarrerak

2021.urteko gastuak

2020.urteko aurrekontua

2020.urteko sarrerak

2020.urteko gastuak

2019.urteko aurrekontua

2019.urteko sarrerak

2019.urteko gastuak

2018.urteko aurrekontua

2018.urteko sarrerak

2018.urteko gastuak

2017.urteko aurrekontua

2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.

2016.urteko aurrekontua

2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak

2015.urteko aurrekontua

2015. urteko sarrerak

2015. urteko gastuak

Volver arriba