Ayuntamiento de Berriozar / Berriozarko Udala

Aurrekontua

2022rako aurrekontu ekonomikoa

Biztanle kopurua 2021eko urtarrilaren 1ean = 10.723
SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Zuzeneko zergak 2.169.731,60 28,67% 202,34
II. Kapitulua – Zeharkako zergak 250.000,00 3,30% 23,31
III. Kapitulua – Tasak eta prezio publikoak 613.700,00 8,11% 57,23
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 4.403.182,92 58,19% 410,63
V. kapitulua – Ondare-sarrerak 40.300,00 0,53% 3,76
VI. Kapitulua – Inbertsioak besterentzea 0,00 0,00% 0,00
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 90.000,00 1,19% 8,39
IX. kapitulua – Finantza-pasiboen aldaketas 0,00 0,00% 0,00
Diru-sarreren aurrekontua, guztira 7.566.914,52 100,00 705,67
GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa % €/Biztanle
I. kapitulua – Langile-gastuak 4.097.754,26 54,15% 382,15
II. Kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak 2.182.195,26 28,84% 203,51
IV. Kapitulua – Transferentzia arruntak 867.615,00 11,47% 80,91
VI. Kapitulua – Inbertsio errealak 339.350,00 4,48% 31,65
VII. kapitulua – Kapital-transferentziak 80.000,00 1,06% 7,46
IX. kapitulua – Finantza-pasiboak aldatzea 0,00 0,00 0,00
Gastuen aurrekontua, guztira 7.566.914,52 100,00 705,67

2022.urteko aurrekontua

2022. urteko sarrerak

2022.urteko gastuak

2021.urteko aurrekontua

2021.urteko sarrerak

2021.urteko gastuak

2020.urteko aurrekontua

2020.urteko sarrerak

2020.urteko gastuak

2019.urteko aurrekontua

2019.urteko sarrerak

2019.urteko gastuak

2018.urteko aurrekontua

2018.urteko sarrerak

2018.urteko gastuak

2017.urteko aurrekontua

2017.urteko sarrerak

2017.urteko gastuak

Kontuen Ganberaren txostena, 2015. urteko kontuen gainekoa.

2016.urteko aurrekontua

2016. urteko sarrerak

2016. urteko gastuak

2015.urteko aurrekontua

Sarrerak

Gastuak

Volver arriba